Portfolio

 

 Materiały POS              

 

  I foldery I ulotki I katalogi I roll up-y

  I gazetki ofertowe I wizytówki I

  I przygotowanie do druku I druk I

>>

 Reklama prasowa        

 

 I projekty reklam I dzienniki I tygodniki I

 I magazyny I przygotowanie do druku I

>>

 Billboardy                     

 

I projekty I przygotowanie do druku I

 I druk I

>>

 Logotypy                      

 

 I projekty I wizualizacje I

>>
     

 

 

agencja reklamowa kraków | grafika komputerowa | logotypy | identyfikacja wizualna | reklama | studio graficzne | projekty reklam I ulotki | desygnat | materiały pos I reklama prasowa I foldery I